head-bannongjok-min
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนบ้านหนองจอก(จิตติ-บุญศรี)
วันที่ 21 มิถุนายน 2024 10:33 AM
head-bannongjok-min
โรงเรียนบ้านหนองจอก(จิตติ-บุญศรี)
หน้าหลัก » คลิปกิจกรรม » การจัดการขยะ โรงเรียนบ้านหนองจอก (จิตติ-บุญศรี)

การจัดการขยะ โรงเรียนบ้านหนองจอก (จิตติ-บุญศรี)

อัพเดทวันที่ 22 ตุลาคม 2020

การจัดการขยะ โรงเรียนบ้านหนองจอก สอนให้น้องๆเด็กนักเรียนมีความรู้จักกับการจัดการกับปํญหาด้านขยะ

คลิปกิจกรรม ล่าสุด
โรงเรียนบ้านหนองจอก(จิตติ-บุญศรี)
โรงเรียนบ้านหนองจอก(จิตติ-บุญศรี)
โรงเรียนบ้านหนองจอก(จิตติ-บุญศรี)
โรงเรียนบ้านหนองจอก(จิตติ-บุญศรี)