head-bannongjok-min
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนบ้านหนองจอก(จิตติ-บุญศรี)
วันที่ 10 สิงหาคม 2022 9:20 AM
head-bannongjok-min
โรงเรียนบ้านหนองจอก(จิตติ-บุญศรี)
หน้าหลัก » นานาสาระ » การฉีดวัคซีน ที่ไม่ทั่วถึงในพื้นที่ต่างๆ อาจทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำ

การฉีดวัคซีน ที่ไม่ทั่วถึงในพื้นที่ต่างๆ อาจทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำ

อัพเดทวันที่ 24 มิถุนายน 2021

การฉีดวัคซีน ชาวแคนาดาครึ่งหนึ่งในต่างประเทศ ได้ทำชีดวัคซีนตัวแรกเสร็จสิ้น และอีก 48 เปอร์เซ็นของประชากรสหรัฐ ได้ทำชีดวัคซีนตัวแรกเสร็จสิ้นแล้วเหมือนกัน เมื่อมีผู้คนจำนวนมากขึ้น ได้รับการฉีดวัคซีนสำหรับภูมิคุ้มกัน

ยาเหล่านี้จะทำให้ระบบภูมิคุ้มกันของคุณอ่อนแอลง ทำให้การฉีดวัคซีนไม่ได้ผล และไม่สามารถผลิตแอนติบอดี้ได้ ตามทีมวิจัยของโรงเรียนแพทย์มหาวิทยาลัยมิชิแกนในสหรัฐอเมริกา หากคุณใช้ยาบางชนิด จะทำให้ระบบภูมิคุ้มกันของคุณอ่อนแอลง และทำให้การฉีดวัคซีนไม่เกิดผล เตือน ทุกคน ที่กำลังจะรับการฉีดวัคซีน หรือผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีน เพื่อดูว่าพวกเขาได้รับการรักษาโรคประจำตัว เเละได้รับยาดังต่อไปนี้หรือไม่

1. การรักษาโรคมะเร็ง และโรคภูมิต้านตนเอง เช่น โรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง โรคข้อรูมาตอยด์ โรคลูปัส โรคโครห์น การอักเสบของลำไส้บางชนิด เป็นต้น

2. ผู้ที่ใช้ยารักษาโรคข้ออักเสบ ลำไส้อักเสบ ฯลฯ บางชนิดควรให้ความสนใจมากขึ้น ยาเหล่านี้อาจยับยั้ง การผลิตแอนติบอดี หากคุณได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว หรือกำลังจะฉีดวัคซีน ควรปรึกษาแพทย์

ปัญหาความเสี่ยง ในการติดไวรัสตัวใหม่เพิ่มขึ้น ในระยะแรก ประเทศเราควบคุมการแพร่ระบาดเป็นทั้งประเทศ ตอนนี้เรามีการควบคุมที่เข้มงวดมาก ในการนำคนเข้าจากต่างประเทศ แต่มีบางประเทศที่ไม่สามารถทำเช่นนี้ได้ ถ้าในเวลานั้นทุกประเทศ ได้รับวัคซีนอย่างดี แต่ประเทศของคุณกลับไม่ได้รับวัคซันที่สร้างภูมิคุ้มกันที่ดีพอ ก็อาจก่อให้เกิดอันตรายอย่างมาก ดังนั้น เราต้องตรวจให้รอบครอบและสร้างเกราะคุ้มกันให้ประเทศให้แข็งแรง มิฉะนั้น ความเสี่ยงของการติดเชื้อ ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ ในประเทศของฉันก็อาจจะเพิ่มมากขึ้น

การฉีดวัคซีน

การเดินทางระหว่างในจังหวัด เเละต่างจังหวัด อาจได้รับผลกระทบ

เนื่องจากความก้าวคืบหน้าของ การฉีดวัคซีน ไม่ทั่วถึงในภูมิภาคต่างๆ อาจมีความเหลื่อมล้ำในการสร้างภูมิคุ้มกัน ระหว่างจังหวัดในอนาคต พื้นที่ที่ได้รับการฉีดวัคซีนช้า อาจถูกจำกัดและการจ้างงานระหว่างจังหวัด การศึกษา การเดินทางเพื่อทำธุรกิจ การท่องเที่ยว การพาณิชย์ ฯลฯ อาจได้รับผลกระทบ

อย่างไรก็ตาม หน่วยงานในประเทศจำนวนมาก ได้ตอบสนองต่อปัญหาการเดินทาง โดยได้การคัดกรองและตรวจสอบปรากฏบนแพลตฟอร์มออนไลน์บางประเภทแล้ว การได้รับการคัดกรอง สำหรับเที่ยวบินภายในประเทศ ตราบใดที่อุณหภูมิของร่างกายเป็นปกติ และสุขภาพเป็นสีเขียว คุณสามารถเที่ยวบิน ในประเทศได้ โปรดปรึกษาสายการบินที่เกี่ยวข้อง

ศุลกากร สำหรับผู้โดยสารขาออก สุขภาพควรเป็นสีเขียว และกรอกในบัตรแสดวสุขภาพ ไม่ได้มีข้อกำหนดที่ยุ่งยาก และรวดเร็ว ในการฉีดวัคซีนหรือไม่ ไม่มีข้อกำหนดในการฉีดวัคซีน สำหรับผู้โดยสาร ที่เดินทางด้วยเที่ยวบินภายในประเทศ เเละสำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ ให้ยึดตามหลักนโยบายการป้องกัน การแพร่ระบาดของประเทศที่เป้าหมายปลายทาง ยกตัวอย่างประเทศสหรัฐอเมริกา

ในปัจจุบัน หากคุณโดยสารเที่ยวบิน ระหว่างประเทศไปยังสหรัฐอเมริกา คุณต้องทำการทดสอบกรดนิวคลีอิกเชิงลบภายใน 3 วันก่อนออกเดินทาง ไม่มีกฎเกณฑ์ที่เข้มงวด ทั้งนี้ นโยบายการป้องกัน การแพร่ระบาดที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามประกาศของสถานเอกอัครราชทูต

กล่าวอีกนัยหนึ่งว่า การได้รับวัคซีนรอบแรกในปัจจุบัน ไม่มีผลกระทบ ต่อการเดินทางภายในประเทศ ส่วนการเดินทางในระหว่างประเทศ ให้รอการประกาศของสถานเอกอัครราชทูต ในแต่ละประเทศก่อน

การฉีดวัคซีนป้องกัน โรคโควิด-19 ในประเทศของฉัน เป็นไปตามหลักการพื้นฐาน ของการฉีดวัคซีนฟรี ได้รับแจ้งความยินยอมและสมัครใจ แม้ว่าการฉีดวัคซีนจะไม่จำเป็น แต่การฉีดวัคซีน สามารถสร้างภูมิคุ้มกันขั้นพื้นฐาน ปกป้องสุขภาพของตนเองและครอบครัว

วัคซีนรอบแรก ข้อห้ามคืออะไร เนื่องจากการระบาดของโรคระบาดใหม่ ในปัจจุบันยังคงรุนแรงทั่วโลก และแต่ละประเทศ ได้ประสบกับสถานการณ์การป้องกัน และการควบคุมการแพร่ระบาด ที่ไม่สามารถควบคุมได้ เราจึงมีความเสี่ยง ที่จะได้รับการติดเชื้ออยู่เสมอ และได้รับผลกระทบ จากกรณีนี้ ดังนั้น การฉีดวัคซีนตามกำหนดเวลา เป็นวิธีที่ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพมากที่สุด ในการสร้างภูมิคุ้มกัน เเละเป็นวิธีที่ประหยัดที่สุด

 


บทความที่น่าสนใจ >  กล้วย รับประทานอย่างไร ให้ได้รับประโยชน์สูงสุด

นานาสาระ ล่าสุด
โรงเรียนบ้านหนองจอก(จิตติ-บุญศรี)
โรงเรียนบ้านหนองจอก(จิตติ-บุญศรี)
โรงเรียนบ้านหนองจอก(จิตติ-บุญศรี)
โรงเรียนบ้านหนองจอก(จิตติ-บุญศรี)