head-bannongjok-min
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนบ้านหนองจอก(จิตติ-บุญศรี)
วันที่ 21 มิถุนายน 2024 10:32 AM
head-bannongjok-min
โรงเรียนบ้านหนองจอก(จิตติ-บุญศรี)
หน้าหลัก » ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านหนองจอก(จิตติ-บุญศรี) » ขอเชิญผู้ปกครอง เข้าร่วมการอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกล

ขอเชิญผู้ปกครอง เข้าร่วมการอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกล

อัพเดทวันที่ 21 ตุลาคม 2020

ขอเชิญผู้ปกครอง เข้าร่วมการอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล วันที่ 7 พ.ค.2563

ขอเชิญผู้ปกครอง

ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านหนองจอก(จิตติ-บุญศรี) ล่าสุด
โรงเรียนบ้านหนองจอก(จิตติ-บุญศรี)
โรงเรียนบ้านหนองจอก(จิตติ-บุญศรี)
โรงเรียนบ้านหนองจอก(จิตติ-บุญศรี)
โรงเรียนบ้านหนองจอก(จิตติ-บุญศรี)