head-bannongjok-min
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนบ้านหนองจอก(จิตติ-บุญศรี)
วันที่ 14 เมษายน 2021 1:48 AM
head-bannongjok-min
โรงเรียนบ้านหนองจอก(จิตติ-บุญศรี)
หน้าหลัก » ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองจอก จำนวนนักเรียน เเต่ละชั้นปี 

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0000
อบ.2
3691
อบ.3
65111
รวม อบ.
911202
ป.1
5491
ป.2
1310231
ป.3
78151
ป.4
65111
ป.5
56111
ป.6
64101
รวมทั้งหมด
5148998
ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2563

 

 

โรงเรียนบ้านหนองจอก(จิตติ-บุญศรี)
โรงเรียนบ้านหนองจอก(จิตติ-บุญศรี)
โรงเรียนบ้านหนองจอก(จิตติ-บุญศรี)
โรงเรียนบ้านหนองจอก(จิตติ-บุญศรี)