head-bannongjok-min
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนบ้านหนองจอก(จิตติ-บุญศรี)
วันที่ 30 มกราคม 2023 1:18 AM
head-bannongjok-min
โรงเรียนบ้านหนองจอก(จิตติ-บุญศรี)
หน้าหลัก » ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองจอก จำนวนนักเรียน เเต่ละชั้นปี 

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0 0 0 0
อบ.2
3 6 9 1
อบ.3
6 5 11 1
รวม อบ.
9 11 20 2
ป.1
5 4 9 1
ป.2
13 10 23 1
ป.3
7 8 15 1
ป.4
6 5 11 1
ป.5
5 6 11 1
ป.6
6 4 10 1
รวมทั้งหมด
51 48 99 8
ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2563

 

 

โรงเรียนบ้านหนองจอก(จิตติ-บุญศรี)
โรงเรียนบ้านหนองจอก(จิตติ-บุญศรี)
โรงเรียนบ้านหนองจอก(จิตติ-บุญศรี)
โรงเรียนบ้านหนองจอก(จิตติ-บุญศรี)