head-bannongjok-min
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนบ้านหนองจอก(จิตติ-บุญศรี)
วันที่ 19 มกราคม 2022 2:04 AM
head-bannongjok-min
โรงเรียนบ้านหนองจอก(จิตติ-บุญศรี)
หน้าหลัก » นานาสาระ » การค้าปลีกสมัยใหม่

การค้าปลีกสมัยใหม่

อัพเดทวันที่ 24 มกราคม 2021

การค้าปลีกสมัยใหม่

ค้าขาย

ค้าขาย สมัยก่อนการค้าปลีกในประเทศไทยที่ยังไม่เคยมีใครรู้จักคำว่าการค้าปลีกสมัยใหม่หรือโมเดิร์นเทรด ผู้คนจะคุ้นเคยกับการไปซื้อของตามตลาดหรือตามร้านโชห่วยและแผงลอยต่างๆ เพราะตลาดส่วนใหญ่และร้านค้าเหล่านี้จะอยู่ในชุมชนเดียวกันหรืออยู่ใกล้บ้านของประชาชนและเดินทางไปมาได้สะดวก

รูปแบบการค้าปลีกที่เราคุ้นเคยแบบนี้เรียกว่าการค้าปลีกแบบดั้งเดิมหรือ Traditional Trade ซึ่งจะมีสินค้ามากน้อยตามสภาพความพร้อมของร้านค้าหรือแผงค้านั้นๆ และส่วนใหญ่ไม่ได้ให้ความสำคัญกับความสวยงามเป็นระเบียบ รวมทั้งความสะดวกสบายมากนัก ส่วนใหญ่จะบริหารงานโดยบุคคลคนเดียวหรือเป็นกิจการขนาดเล็กที่บริหารกันในครอบครัวและเจ้าของร้านก็จะทำหน้าที่เป็นพนักงานขายที่หน้าร้านไปด้วยในตัวหรืออาจมีลูกจ้างไม่กี่คน

รูปแบบการค้าแบบดั้งเดิมนี้ แม้ในปัจจุบันก็ยังเป็นกิจการค้าปลีกที่ทำกันอยู่มากไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยแต่ทำการค้ากันอยู่ทั่วทั้งโลกโดยเฉพาะในประเทศที่ยังไม่พัฒนาหรืออยู่ระหว่างการพัฒนาเพราะเป็นการค้าที่มีวิธีการที่สอดคล้องและรองรับความต้องการของคนส่วนใหญ่ในประเทศเหล่านี้ที่มีวิถีชีวิตแบบเรียบง่ายและไม่ต้องการความหรูหราฟุ่มเฟือยหรือความสะดวกสบายมากนัก

จุดเด่นอีกอย่างของการค้าขายแบบดั้งเดิมคือเจ้าของและคนซื้อได้มีปฏิสัมพันธ์กันโดยตรงมีการทักทายพูดคุยกันไต่ถามสารทุกข์สุกดิบกัน เจ้าของร้านสามารถถามไถ่ความต้องการสินค้าของลูกค้าได้ เพื่อจะได้ไปหาสินค้าที่ตรงตามต้องการของลูกค้ามาขายให้ได้ บางครั้งยังสามารถต่อรองราคากันได้ด้วยโดยใช้ความสนิทสนมและความเกื้อกูลกันในชุมชนมาเกี่ยวข้องด้วย

แต่จุดด้อยหรือข้อจำกัดของการค้าปลีกแบบดั้งเดิมคือการค้าขายที่ไม่มีระบบและมักจะมีต้นทุนสูงในการดำเนินการไปซื้อสินค้าตามร้านขายส่งซึ่งรวมถึงค่าน้ำมันรถและค่าขนส่งหากต้องการให้มาส่งของให้และบางครั้งก็ไม่เหลือกำไรมากนักและต้องใช้การหมุนเงินในการซื้อสินค้ามาเติม มีอำนาจในการต่อรองต่ำ และกิจการจะดำเนินต่อไปได้โดยราบรื่นก็ด้วยความพร้อมทางร่างกายและจิตใจของเจ้าของกิจการเป็นหลัก

อย่างไรก็ตามการขายปลีกแบบดั้งเดิมนี้ก็น่าจะยังอยู่กับสังคมไทยต่อไปโดยเฉพาะตามพื้นที่ห่างไกลเช่นในตำบลหรืออำเภอที่อยู่ในต่างจังหวัดที่ร้านสะดวกซื้อยังเข้าไปไม่ถึงหรือตามชุมชนที่อยู่ลึกเข้าไปในตรอกซอย

ภายหลังมีรูปแบบการค้าปลีกแบบใหม่เริ่มเข้ามาทำธุรกิจในบ้านเรา เรียกว่าการค้าปลีกสมัยใหม่หรือ Modern Trade ซึ่งเป็นระบบการค้าปลีกที่มีมานานแล้วในต่างประเทศโดยเฉพาะในประเทศที่พัฒนาแล้วทั้งในสหรัฐอเมริกา ยุโรปและในเอเชียบางประเทศ ปัจจุบันประเทศเหล่านี้ก็มาถึงจุดที่มีความอิ่มตัวทางด้านการค้าปลีกสมัยใหม่แล้ว ส่วนประเทศที่กำลังพัฒนาอย่างประเทศไทยหรือประเทศในอาเซียน ประชาชนมีรายได้ที่สูงขึ้นรูปแบบในการใช้ชีวิตก็เริ่มเปลี่ยนไปแม้แต่การจับจ่ายสินค้าเพื่อการอุปโภคและบริโภค การค้าปลีกสมัยใหม่หรือโมเดิร์น เทรดจึงเติบโตขึ้นตามความต้องการของการใช้ชีวิตบนมาตรฐานที่สูงขึ้น

การค้าปลีกสมัยใหม่หมายถึง การค้าขายสินค้าและบริการด้วยการจัดการแบบสมัยใหม่ หรือการขายสินค้าและบริการที่มีการบริหารจัดการในด้านต่างๆ อย่างมีระบบ ดังต่อไปนี้

1. การจัดการด้านรูปแบบของร้านและการตกแต่งร้าน

2. การจัดการเรื่องสินค้าและบริการ

3. การจัดการเรื่องระบบในการควบคุมสินค้าและบริการ

4. การจัดการเรื่องการบริหารคน, การบริหารการเงิน, การบริหารการตลาด

การค้าปลีกสมัยใหม่ยังแบ่งออกเป็น แบบร้านเดียวไม่มีสาขา และแบบที่มีการขยายสาขา เรียกว่าเชนสโตร์ การแบ่งประเภทของการค้าปลีกสมัยใหม่ถ้าจะแบ่งตามรูปแบบเฉพาะ สามารถแบ่งออกได้เป็น

1. ห้างสรรพสินค้า (Department Store)

2. ซุปเปอร์สโตร์ (Superstore)

3. ไฮเปอร์มาร์เก็ต (Hypermarket)

4. ดิสเคาท์สโตร์ (Discount Store)

5. แคชแอนด์แครี่ (Cash & Carry)

6. ศูนย์การค้า (Shopping Center)

7. ร้านสะดวกซื้อ (Convenience Store)

8. ร้านที่ขายสินค้าเฉพาะอย่าง (Specialty Shop)

9. ห้างที่ขายสินค้าเฉพาะอย่าง (Specialty Store)

10. ซุปเปอร์มาร์เก็ต (Supermarket)

สำหรับในประเทศไทยรูปแบบของการค้าปลีกสมัยใหม่อาจจะมีการควบรวมรูปแบบเฉพาะที่แตกต่างกันให้รวมอยู่ด้วยกันได้ ตามความเหมาะสม ความพร้อมและแนวทางการตลาดของธุรกิจนั้น โดยสามารถแบ่งออกได้ดังนี้

1, ห้างสรรพสินค้า (Department Store) เช่น เซ็นทรัล, โรบินสัน

2. ไฮเปอร์มาร์เก็ตหรือดิสเคาท์สโตร์ (Hypermarket, Discount Store, Cash & Carry) เช่น เทสโก้ โลตัส, บิกซี

3. ซุปเปอร์มาร์เก็ต (Supermarket) เช่น ทอปส์, ฟู๊ดแลนด์

4. ร้านสะดวกซื้อ (Convenience Store) เช่น 7-11, แฟมิลี่มาร์ท

5. ร้านค้าที่ขายสินค้าเฉพาะอย่าง (Specialty Shop) เช่น บูสต์. วัตสัน, เพาเวอร์บาย, บีทูเอส, ออฟฟิศเมต

ในประเทศไทยส่วนแบ่งทางการตลาดของการค้าปลีกสมัยใหม่จากข้อมูลปี 2560 ในส่วนของห้างสรรพสินค้านั้น ห้างเซ็นทรัลมีรายรับมากที่สุดประมาณสี่หมื่นล้านบาท ในส่วนของไฮเปอร์มาร์เก็ต เทสโก้โลตัสมีรายรับมากที่สุดประมาณสองแสนสองหมื่นล้านบาท ในส่วนของร้านสะดวกซื้อ 7-11 มีรายรับมากที่สุดประมาณสี่แสนเก้าหมื่นล้านบาท ในส่วนของซุปเปอร์มาร์เก็ต ทอปส์มีรายรับมากที่สุดสามหมื่นเก้าพันล้านบาท ส่วนร้านที่ขายสินค้าเฉพาะอย่าง วัตสันมีรายรับมากที่สุดประมาณหนึ่งหมื่นห้าพันล้านบาท

เห็นได้ว่าธุรกิจไฮเปอร์มาร์เก็ตหรือดิสเคาท์สโตร์และธุรกิจร้านสะดวกซื้อรายใหญ่จะมีรายได้เป็นหลักแสนล้านบาทมากกว่าธุรกิจประเภทอื่นเนื่องจากมีฐานลูกค้าที่กว้างกว่า เทสโก้โลตัสมีลูกค้ามาใช้บริการต่อวันประมาณสองล้านคน ส่วน 7-11 มีลูกค้ามาใช้บริการต่อวันประมาณสิบสองล้านคน

การเติบโตขึ้นของอีคอมเมิร์ชส่งผลกระทบกับการค้าปลีกทั้งแบบดั้งเดิมและแบบสมัยใหม่โดยเฉพาะในประเทศที่มีความเจริญทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีทางด้านดิจิตัลสูง เช่นสหรัฐอเมริกา จีน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น และหลายประเทศในยุโรป ส่วนแบ่งการตลาดของ ของอีคอมเมิร์ชสูงขึ้นเรื่อยๆ และมีแนวโน้มจะแซงหน้าโมเดิร์นเทรดในเวลาอีกไม่กี่ปี

ในประเทศไทยมูลค่าของธุรกิจการค้าปลีกโดยรวมอยู่ที่ 3.5 ล้านล้านบาท ส่วนแบ่งการตลาดของการค้าปลีกแบบดั้งเดิมอยู่ที่ประมาณ 30 เปอร์เซ็นต์ การค้าปลีกสมัยใหม่อยู่ที่ประมาณ 60 เปอร์เซ็นต์และการค้าแบบอีคอมเมิร์ชมีเพียง 10 เปอร์เซ็นต์ซึ่งยังห่างไกลจากการค้าปลีกแบบดั้งเดิมและการค้าปลีกสมัยใหม่อยู่มากแต่ก็มีแนวโน้มว่าจะเติบโตขึ้นเรื่อยๆ

ในช่วงการระบาดของไวรัสโควิด-19 การเติบโตของการค้าแบบอีคอมเมิร์ชสูงขึ้นอย่างมากแต่คงจะเอามาเป็นบรรทัดฐานในการชี้วัดไม่ได้เพราะเป็นช่วงเวลาที่ไม่ปกตินัก

ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ถือว่าเป็นธุรกิจที่เป็นเซคเตอร์ใหญ่ของประเทศไทยทีเดียว เพราะมีการลงทุนรวมกันประมาณหนึ่งแสนสามหมื่นล้านบาท และมีการจ้างงานทั้งทางตรงและทางอ้อมกว่าเจ็ดแสนห้าหมื่นคน

“ค้าขาย”

บทความอื่นที่น่าสนใจ รู้หน้าไม่รู้ใจ

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook

นานาสาระ ล่าสุด
โรงเรียนบ้านหนองจอก(จิตติ-บุญศรี)
โรงเรียนบ้านหนองจอก(จิตติ-บุญศรี)
โรงเรียนบ้านหนองจอก(จิตติ-บุญศรี)
โรงเรียนบ้านหนองจอก(จิตติ-บุญศรี)