head-bannongjok-min
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนบ้านหนองจอก(จิตติ-บุญศรี)
วันที่ 3 ธันวาคม 2022 9:53 PM
head-bannongjok-min
โรงเรียนบ้านหนองจอก(จิตติ-บุญศรี)
หน้าหลัก » นานาสาระ » ประกันภัย รายละเอียดประเภทของประกันภัยรถยนต์ 

ประกันภัย รายละเอียดประเภทของประกันภัยรถยนต์ 

อัพเดทวันที่ 8 กันยายน 2022

ประกันภัย เจ้าของรถทุกคนต้องเผชิญกับการประกันภัย ทุกปี ผู้ขับขี่จะจ่ายเงินจำนวนหนึ่งให้กับบริษัทประกันภัย สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจประเภทของประกันภัยรถยนต์ เพื่อเลือกผู้ให้บริการที่เชื่อถือได้ เพื่อให้แน่ใจว่า มีการคุ้มครองผลประโยชน์ทางการเงินส่วนบุคคล ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ผู้เอาประกัน ประกันภัยรถยนต์ OSAGO เป็นกรมธรรม์ประกันภัยบังคับ

หากไม่มีก็จะไม่สามารถจดทะเบียนรถ และผ่านการตรวจสอบทางเทคนิคได้ มีค่าปรับสำหรับการขับรถโดยไม่มี OSAGO หลักการทำงานของประกันภัย หากผู้ขับขี่เกิดอุบัติเหตุจากความผิดของตนเอง ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ใช้ถนนรายอื่น บริษัทประกันภัยที่ออกกรมธรรม์จะชดใช้ค่าเสียหายดังกล่าว ถ้ามีคนทำให้รถของคุณเสียหาย IC ของผู้ร้ายจะจ่ายค่าซ่อม เรื่องของประกัน ดอกเบี้ย ชีวิต สุขภาพ ทรัพย์สินของบุคคลภายนอก

ประกันภัย

ค่าใช้จ่ายของกรมธรรม์ ความคุ้มครอง ข้อจำกัดความรับผิดถูกควบคุมโดยกฎหมาย กฎต่อไปนี้มีผลบังคับใช้ในขณะนี้ มากถึง 130,000 UAH การชดใช้ความเสียหายที่เกิดกับทรัพย์สิน มากถึง 260,000 UAH ค่าสินไหมทดแทนสำหรับอันตรายต่อชีวิต สุขภาพ มากถึง 50 000 UAH เมื่อร่างโปรโตคอลยุโรปโดยปราศจากการมีส่วนร่วมของตำรวจ คุณสามารถสมัคร OSAGO ได้ที่สำนักงานของบริษัทหรือบนเว็บไซต์ทางการ

เวอร์ชันอิเล็กทรอนิกส์มีผลบังคับตามกฎหมาย เช่นเดียวกับเวอร์ชันกระดาษ ต้นทุนของนโยบายถูกควบคุมโดยการปรับค่าสัมประสิทธิ์ ซึ่งเป็นมูลค่าที่กฎหมายกำหนด จำนวนเงินสุดท้ายได้รับผลกระทบจากสถานที่จดทะเบียน ประเภทรถ ประสบการณ์การขับขี่ ขนาดเครื่องยนต์ ราคาเฉลี่ยตามผลของปีที่แล้วเกิน 600 UAH ประกัน CASCO วัตถุประสงค์ของกรมธรรม์ประกันภัยของ CASCO คือรถยนต์ของผู้เอาประกันภัย

แพ็คเกจบริการที่ครอบคลุมรวมถึงชุดของเหตุสุดวิสัยที่ผู้ขับขี่และผู้โดยสารอาจพบว่าตัวเอง การโจรกรรม อุบัติเหตุอันเนื่องมาจากความผิดพลาดของบุคคลที่สามหรือผู้ขับขี่ การก่อกวน ไฟไหม้ ความเสียหายต่อรถเป็น อันเป็นผลจากภัยธรรมชาติ CASCO แบบเต็มครอบคลุมความเสียหายและการโจรกรรมที่เป็นไปได้ทุกประเภท ความเสียหายบางส่วนเท่านั้น

การซื้อประกันเป็นการตัดสินใจโดยสมัครใจของผู้ขับขี่ ค่าใช้จ่ายของกรมธรรม์ไม่คงที่ แต่บริษัท ประกันภัย เป็นผู้กำหนด บริการนี้ใช้โดยผู้ขับขี่มือใหม่เจ้าของยานพาหนะราคาแพง ผู้ขับขี่จะกำหนดรายการความเสี่ยงที่ยอมรับได้ด้วยตนเอง ข้อตกลงของ CASCO จัดให้มีแฟรนไชส์ ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่บริษัทประกันไม่ชดใช้ นโยบายที่แพงที่สุดคือนโยบายที่ไม่สามารถหักลดหย่อนได้

ภาษีได้รับผลกระทบจากสถิติการโจรกรรมในภูมิภาคที่จดทะเบียนรถ ค่าอะไหล่และชั่วโมงมาตรฐานที่สถานีบริการ อายุและกำลังของรถ การให้บริการเพิ่มเติมในสัญญา และปัจจัยอื่นๆ มีสองวิธีในการชำระเงินคืน การอ้างอิงสำหรับการซ่อมแซมไปยังสถานีบริการ ซึ่งจะได้รับการจ่ายโดยผู้ประกันตนและการชำระเงินด้วยเงินสดที่กำหนดโดยผู้เชี่ยวชาญอิสระ หรือตัวแทนของบริษัทประกันภัย

ก่อนสรุปสัญญา คุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ให้บริการมีใบอนุญาต ศึกษาข้อกำหนดของสัญญาประกันภัย และชี้แจงสถานการณ์ของการปฏิเสธที่จะชำระเงิน จากการพังทลายทางกลและทางไฟฟ้า ประเภทของประกันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ในตลาดยูเครน เป้าหมายคือการป้องกันค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิดสำหรับการซ่อมแซมและอะไหล่ในกรณีที่เครื่องเสีย

การทำงานผิดพลาดกะทันหัน อาจทำให้การส่งมอบสินค้าหยุดชะงัก ระยะเวลาการซ่อมจะลดรายได้ของธุรกิจ การประกันภัยเรียกอีกอย่างว่า การรับประกันแบบขยายเวลา ให้บริการโดยผู้ผลิตรถยนต์ และบริษัทประกันภัย สัญญามีผลบังคับใช้เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการรับประกันหลัก เจ้าของรถใหม่ และรถใช้แล้วสามารถใช้บริการได้ สำหรับรถยนต์ที่มีระยะทาง จะมีข้อจำกัดเรื่องอายุและระยะทาง

นโยบายนี้ไม่ได้ออกให้สำหรับเจ้าของ แต่สำหรับรถยนต์ดังนั้นเมื่อขายแล้วจะส่งต่อไปยังเจ้าของใหม่ ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน เป็นไปได้ที่จะประกันความเสียหายทางกลไกและทางไฟฟ้าของรถยนต์ทุกคัน รถยนต์ รถบรรทุก ผู้โดยสารและสินค้า ยกเว้นยานพาหนะพิเศษที่มีภาระเพิ่มขึ้น ประเภทนี้ยังรวมถึงรถยนต์ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา รถแท็กซี่ รถพยาบาล

ในตอนท้ายของสัญญา จะมีการร่างรายการชิ้นส่วนส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งบริษัทประกันภัยจะเปลี่ยนให้ฟรีในกรณีที่เครื่องเสีย อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในรถยนต์สมัยใหม่ไม่ค่อยพัง หากเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น ความผิดปกติจะต้องได้รับการซ่อมแซมที่สถานีบริการ อาจต้องใช้เวลาและค่าใช้จ่าย นโยบายเข้ามาช่วยเหลือในสถานการณ์เช่นนี้

ผู้ประกันตนบางรายรวมค่าทำสัญญาสำหรับการหยุดทำงานของการซ่อมแซม ตัวเลือกนี้เป็นประโยชน์ต่อเจ้าของรถเพื่อการพาณิชย์ ประกันภัยผู้ขับขี่และผู้โดยสาร เพื่อให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูสุขภาพของตนเอง สภาพของคนที่คุณรักที่ได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุมีการประกันโดยสมัครใจสำหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสาร หากมีนโยบาย บริษัทจะชดใช้ค่ารักษาพยาบาล

ค่าใช้จ่ายในการสร้างความทุพพลภาพ อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ จำนวนค่าตอบแทนจะถูกกำหนดโดยกลุ่มที่ได้รับมอบหมาย ความทุพพลภาพบางส่วน 0.2 เปอร์เซ็นต์ แต่ไม่เกินครึ่งหนึ่งของจำนวนสัญญา ค่าใช้จ่ายในการเสียชีวิต การจ่ายเงินคือ 100 เปอร์เซ็นต์ จำนวนเงินเอาประกันภัยจะถูกกำหนดสำหรับรถยนต์ทั้งคัน หรือสำหรับที่นั่งผู้โดยสารแต่ละที่นั่ง

การประกันภัยผู้ขับขี่ และผู้โดยสารเป็นข้อบังคับสำหรับบริษัทขนส่ง นิติบุคคล กรมธรรม์คุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นระหว่างการเดินทางตามกำหนดการเดินทาง โปรแกรมที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร หากเกิดอุบัติเหตุในสายงาน ฝ่ายบริหารจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการบาดเจ็บในที่ทำงาน หากคุณมีกรมธรรม์ บริษัทประกันจะจ่ายเงินให้

ประโยชน์ของปัจเจกบุคคลยังรวมถึงการได้รับค่าชดเชย เนื่องจาก OSAGO ไม่ครอบคลุมการจ่ายเงิน เพื่อการฟื้นฟูสุขภาพของผู้กระทำความผิดจากอุบัติเหตุ ในการรับค่าชดเชย ผู้ประกันตนยื่นคำร้องต่อสหราชอาณาจักร รายงานอุบัติเหตุของแบบฟอร์มที่จัดตั้งขึ้นใบรับรองการลาป่วย ใบรับรองความทุพพลภาพ สำเนาใบมรณะบัตร

อ่านต่อได้ที่ >>  ศัลยกรรม วิธีการเตรียมตัวและหาข้อมูลประเภทศัลยกรรม

นานาสาระ ล่าสุด
โรงเรียนบ้านหนองจอก(จิตติ-บุญศรี)
โรงเรียนบ้านหนองจอก(จิตติ-บุญศรี)
โรงเรียนบ้านหนองจอก(จิตติ-บุญศรี)
โรงเรียนบ้านหนองจอก(จิตติ-บุญศรี)