head-bannongjok-min
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนบ้านหนองจอก(จิตติ-บุญศรี)
วันที่ 26 มกราคม 2022 12:17 PM
head-bannongjok-min
โรงเรียนบ้านหนองจอก(จิตติ-บุญศรี)
หน้าหลัก » นานาสาระ » มะเร็งกระเพาะอาหาร ควรหลีกเลี่ยงอาหารชนิดใดบ้าง

มะเร็งกระเพาะอาหาร ควรหลีกเลี่ยงอาหารชนิดใดบ้าง

อัพเดทวันที่ 1 กรกฎาคม 2021

มะเร็งกระเพาะอาหาร ผลการศึกษาทางพันธุกรรมล่าสุดพบว่า มะเร็งกระเพาะอาหาร เกิดจากความบกพร่องทางพันธุกรรม ทำไมถึงอาศัยอยู่ที่เดียวกัน อายุและนิสัยคล้ายกัน บางคนอาจอยู่อย่างปกติ แต่บางคนเป็นมะเร็งกระเพาะอาหาร มีการคัดกรองตำแหน่งยีนที่ไวต่อการเกิดมะเร็งกระเพาะอาหารชนิดใหม่ 2 ตำแหน่ง ซึ่งเป็นงานวิจัยชิ้นแรกของโลก เกี่ยวกับยีนที่ไวต่อการเกิดมะเร็งกระเพาะอาหาร

ผลการวิจัยได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ การศึกษาพิสูจน์ให้เห็นถึงความเป็นไปได้ของมะเร็งกระเพาะอาหาร ซึ่งสามารถสืบทอดได้จากระดับของพันธุกรรม ซึ่งยีนเป็นที่เข้าใจว่า 99.9 เปอร์เซ็นต์ของจีโนมมนุษย์เหมือนกัน และมีความแตกต่างเพียงเล็กน้อย 0.1 เปอร์เซ็นต์ ในองค์ประกอบลำดับดีเอ็นเอ ความแตกต่าง 0.1 เปอร์เซ็นต์ ที่กำหนดลักษณะทางสรีรวิทยาของความสูง น้ำหนัก ลักษณะที่ปรากฏของแต่ละคน หรือสีผิว

นอกจากนี้ยังกำหนดว่า อาจเกิดความอ่อนไหวต่อโรคมะเร็งหรือไม่ และไวต่อยาชนิดใด การค้นพบใหม่มีความอ่อนไหวต่อมะเร็งกระเพาะอาหารหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับยีนของแต่ละคน ซึ่งเรียกว่า ยีนโลคัส เป็นตำแหน่งเฉพาะของยีนบนโครโม โซมของมนุษย์ ล้วนมีความสัมพันธ์กับอุบัติการณ์ของมะเร็งกระเพาะอาหาร หนึ่งในนั้นเพิ่มความเสี่ยงของมะเร็งกระเพาะอาหาร 41 เปอร์เซ็นต์

มะเร็งกระเพาะอาหาร

นักวิจัยกล่าวว่า บางคนมีแนวโน้มที่จะเป็นมะเร็งกระเพาะอาหาร ในขณะที่คนอื่นๆ ไม่เป็น ส่วนหนึ่งของผู้ที่มีแนวโน้มเป็นมะเร็งกระเพาะอาหาร เพราะมีความอ่อนไหวต่อมะเร็งกระเพาะอาหาร ยกตัวอย่างการติดเชื้อเฮลิโคแบคเตอร์ไพโลไร เป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่ง ในการเกิดมะเร็งกระเพาะอาหาร

เกือบครึ่งหนึ่งของประชากรโลกติดเชื้อเฮลิโคแบคเตอร์ไพโลไร แต่มีเพียง 1 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น ที่จะพัฒนาเป็นมะเร็งกระเพาะอาหารได้ ความอ่อนแอต่อมะเร็งกระเพาะอาหารและโรคอื่นๆ ถูกกำหนดโดยยีน ยีนชนิดใดที่ส่งผลต่อการเกิดมะเร็ งกระเพาะอาหาร สำหรับความแตกต่างนี้เรียกว่า ซิงเกิลนิวคลีโอไทด์โพลีมอร์ฟิซึม ซึ่งส่งผลต่อผู้คนที่จะเป็นโรคและเวลาที่เริ่มมีอาการ

ในทางทฤษฎี ตราบใดที่พวกเขาสัมผัสกับสภาพแวดล้อมที่เป็นสารก่อมะเร็งเป็นเวลานาน ก็สามารถพัฒนาเป็นมะเร็งได้ในที่สุด แต่คนที่อ่อนแอนั้นมีความไวต่อปัจจัยแวดล้อมของสารก่อมะเร็งมากกว่า ทำให้พวกเขามีแนวโน้มที่จะเป็นมะเร็งในระยะเวลาอันสั้นสูงขึ้น สถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตร์ทั่วประเทศได้วิเคราะห์ และเปรียบเทียบจีโนมของผู้ป่วยมะเร็งกระเพาะอาหารมากกว่า 4,000 ราย และผู้ที่มีสุขภาพดีเกือบ 6,000 คนทั่วประเทศ

จำนวนตัวอย่างตรงตามข้อกำหนดของสถิติ และความแตกต่างระหว่างทั้งสองกลุ่ม มีความสำคัญและสามารถระบุได้ว่า เกี่ยวข้องกับการเกิดมะเร็งกระเพาะอาหาร ข้อสรุปใหม่คือ การแปรผันเป็นสิ่งที่ดีและไม่ดี หรือเป็นกรรมพันธุ์ จากตำแหน่งยีนที่ค้นพบใหม่ 2 แห่ง ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงของมะเร็งกระเพาะอาหารได้ 24 เปอร์เซ็นต์

ความแตกต่างทางพันธุกรรมเกิดจากการกลายพันธุ์ นักวิจัยอธิบายว่า บางคนมีการกลายพันธุ์ที่ดี และบางคนมีการกลายพันธุ์ที่ไม่เอื้ออำนวย การกลายพันธุ์เหล่านี้ ทำให้แต่ละคนมีอัตรามะเร็งกระเพาะอาหารต่างกัน บางชนิดเพิ่มความเสี่ยง ในขณะที่บางชนิดยับยั้งการเกิดมะเร็งกระเพาะอาหาร ซึ่งมีบทบาทในการป้องกัน ผลการศึกษานี้แสดงให้เห็นว่า จากทุกๆ 100 คนที่เป็นมะเร็งกระเพาะอาหาร มีเพียง 9 คนเท่านั้นที่มีการกลายพันธุ์ที่เอื้ออำนวยนี้

นอกจากนี้ยังสามารถเข้าใจได้ว่า 91 คนจาก 100 คนมีการกลายพันธุ์ของยีนที่ค่อนข้างไม่เอื้ออำนวย นักวิจัยกล่าวว่า ปัจจัยทางพันธุกรรมคือ สาเหตุหนึ่งของมะเร็งกระเพาะอาหาร ผู้ป่วยมะเร็งกระเพาะอาหารส่วนใหญ่ มียีนที่แปรผันที่ไม่เอื้ออำนวย ยิ่งไปกว่านั้น พันธุกรรมของมะเร็งกระเพาะอาหารนั้นชัดเจนมากขึ้น ดังนั้นหากมีประวัติครอบครัว ก็มีแนวโน้มที่จะเป็นมะเร็งกระเพาะอาหารมากขึ้น

บางคนมีโรคประจำตัว หรือควรใส่ใจในการรับประทานอาหาร การก่อมะเร็งมีมากกว่า 20 ปัจจัย ซึ่งเกิดจากยีนหรือการถ่ายทอดทางพันธุกรรมเพียงด้านเดียว มีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับปัจจัยต่างๆ ได้แก่ อาหาร วิถีชีวิต หรือแม้กระทั่งจิตวิทยา การกลายพันธุ์ของยีนที่ไม่เอื้ออำนวย ไม่ได้หมายความว่า มะเร็งกระเพาะอาหารจะเกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

แม้ว่ายีนจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ แต่เราสามารถลดความเสี่ยงด้วยการเปลี่ยนนิสัยการกิน และวิถีชีวิตของเรา หลายคนชอบกินอาหารที่มีไนเตรตเป็นจำนวนมาก ได้แก่ อาหารดอง ปลาทอด หรือเนื้อสัตว์ อาหารที่มีซีลีเนียมต่ำ หรืออาหารที่มีเกลือสูง ล้วนเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งกระเพาะอาหาร

การสำรวจแสดงให้เห็นว่า จำนวนชายที่สูบบุหรี่ที่เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งกระเพาะอาหาร มีมากกว่าผู้ที่ไม่สูบบุหรี่ถึง 2 เท่า เบียร์และวิสกี้อาจมีไนโตรซามีน และทำให้เกิดมะเร็งกระเพาะอาหาร ความเสี่ยงของโรคมะเร็งที่เกิดจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่ไม่ดีเหล่านี้ ซึ่งมีมากกว่าความเสี่ยงของยีนที่มีความอ่อนไหวเพียงตัวเดียว

 


บทความอื่นที่น่าสนใจ > ตกขาว เกิดขึ้นได้ในระยะเวลาใดของผู้หญิง และมีลักษณะอย่างไร

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook

นานาสาระ ล่าสุด
โรงเรียนบ้านหนองจอก(จิตติ-บุญศรี)
โรงเรียนบ้านหนองจอก(จิตติ-บุญศรี)
โรงเรียนบ้านหนองจอก(จิตติ-บุญศรี)
โรงเรียนบ้านหนองจอก(จิตติ-บุญศรี)