head-bannongjok-min
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนบ้านหนองจอก(จิตติ-บุญศรี)
วันที่ 30 มกราคม 2023 2:41 AM
head-bannongjok-min
โรงเรียนบ้านหนองจอก(จิตติ-บุญศรี)
หน้าหลัก » กิจกรรมโรงเรียน » จัดการประชุมผู้ปกครองเพื่อชี้แจง มาตรการ รับมือ เมื่อเปิดเรียน

จัดการประชุมผู้ปกครองเพื่อชี้แจง มาตรการ รับมือ เมื่อเปิดเรียน

อัพเดทวันที่ 21 ตุลาคม 2020

วันที่ 19 มิถุนายน 2563 โรงเรียนบ้านหนองจอก จัดการประชุมผู้ปกครองเพื่อชี้แจง มาตรการ รับมือ เมื่อเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

 

กิจกรรมโรงเรียน ล่าสุด
โรงเรียนบ้านหนองจอก(จิตติ-บุญศรี)
โรงเรียนบ้านหนองจอก(จิตติ-บุญศรี)
โรงเรียนบ้านหนองจอก(จิตติ-บุญศรี)
โรงเรียนบ้านหนองจอก(จิตติ-บุญศรี)