head-bannongjok-min
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนบ้านหนองจอก(จิตติ-บุญศรี)
วันที่ 10 สิงหาคม 2022 9:06 AM
head-bannongjok-min
โรงเรียนบ้านหนองจอก(จิตติ-บุญศรี)
หน้าหลัก » ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

หมู่ที่ 4 บ้านจอกบน ต.หนองพันจันทร์ อ.บ้านคา จังหวัดราชบุรี 70180
เบอร์โทร : 032-228-813

แผนที่โรงเรียน

โรงเรียนบ้านหนองจอก(จิตติ-บุญศรี)
โรงเรียนบ้านหนองจอก(จิตติ-บุญศรี)
โรงเรียนบ้านหนองจอก(จิตติ-บุญศรี)
โรงเรียนบ้านหนองจอก(จิตติ-บุญศรี)