head-bannongjok-min
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนบ้านหนองจอก(จิตติ-บุญศรี)
วันที่ 3 ธันวาคม 2022 11:51 PM
head-bannongjok-min
โรงเรียนบ้านหนองจอก(จิตติ-บุญศรี)
หน้าหลัก » ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านหนองจอก(จิตติ-บุญศรี) » ผู้ปกครองนักเรียน นำรถไถมาช่วยตัดหญ้าบริเวณสนามฟุตบอล

ผู้ปกครองนักเรียน นำรถไถมาช่วยตัดหญ้าบริเวณสนามฟุตบอล

อัพเดทวันที่ 21 ตุลาคม 2020

วันที่ 26 สิงหาคม 2563 ผู้ปกครองนักเรียน นำรถไถมาช่วยตัดหญ้าบริเวณสนามฟุตบอล ขอขอบคุณ ผู้ปกครอง มา ในโอกาสนี้ด้วยครับ

วันที่ 26 สิงหาคม วันที่ 26 สิงหาคม วันที่ 26 สิงหาคม

ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านหนองจอก(จิตติ-บุญศรี) ล่าสุด
โรงเรียนบ้านหนองจอก(จิตติ-บุญศรี)
โรงเรียนบ้านหนองจอก(จิตติ-บุญศรี)
โรงเรียนบ้านหนองจอก(จิตติ-บุญศรี)
โรงเรียนบ้านหนองจอก(จิตติ-บุญศรี)